שלום @custfName@ @custlName@ | הטפסים שלי - My Drafts | התנתק |


הליך קבלה לתכנית רגבים בנימין במהלך שנת הלימודים

פרטי הממליץ / מחנך

פרטי האב

פרטי האם

מסמכים נוספים - יש לצרף 3 תעודות אחרונות

שים לב ! יתקבלו אך ורק מסמכים באיכות סריקה גבוהה בפורמט PDF בלבד, לא תתקבלנה תמונות WhatsApp או כל סוג אחר של תמונה.

יש להעלות את המסמכים ולהמתין. העלאה יכולה לקחת מספר דקות. 

accessibility