שלום @custfName@ @custlName@ | הטפסים שלי - My Drafts | התנתק |


הליך קבלה לישיבת רגבים בנימין - לעולים לכיתה ט' בשנת תשפ"ב

פרטי הממליץ / מחנך

פרטי האב

פרטי האם

מסמכים נוספים - יש לצרף 3 תעודות אחרונות

שים לב ! יתקבלו אך ורק מסמכים באיכות סריקה גבוהה בפורמט PDF בלבד, לא תתקבלנה תמונות WhatsApp או כל סוג אחר של תמונה.

יש להעלות את המסמכים ולהמתין. העלאה יכולה לקחת מספר דקות. 

accessibility